PC Tool for VeryAndroid SMS Backup

PC Tool for VeryAndroid SMS Backup

Nó communicates với điện thoại của tôi hỗ trợ cho mục đích
Người dùng đánh giá
5.0  (1 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.3
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
VeryAndroid tin nhắn dự phòng là việc thông minh đầu tiên Android tin nhắn hỗ trợ và quản lý phần mềm. Nó có thể sao chép và hỗ trợ tin nhắn trên Android điện thoại đến máy tính, khôi phục lại tin nhắn dự phòng tập với bất cứ android điện thoại, và cũng gửi tin nhắn hay trò chuyện với một người bạn tính đi thẳng, giống như điều anh làm trên android điện thoại.
Để tạo nên một sự kết nối các ứng dụng cần phải cài đặt cả hai vào một cái máy tính và Android thiết bị.
Thông tin được cập nhật vào: